کلینیک عمومی

اطلاعات بیشتر

اورژانس و تزریقات

اطلاعات بیشتر

کلینیک تخصصی

اطلاعات بیشتر

کلینیک فوق تخصصی

اطلاعات بیشتر

کلینیک دندانپزشکی

اطلاعات بیشتر

چرا درمانگاه امیرالمومنین؟

 

تجربه کافی و رضایت بیماران

  • قرارداد با انواع بیمه
  • پرسنل مجرب
  • سوابق پزشکی الکترونیکی
  • تنوع خدمات
  • تجربه ۲۰ ساله
  • خدمت به محرومین

رسیدگی در کمترین زمان ممکن

بهترین کلینیک با بیش از ۱۵ سال تجربه

مراقبت یک قدمی

تماس بگیرید: ۰۱۱۴۴۲۹۴۴۴۱

به صورت شبانه روزی در دسترسیم

پزشکان مجربموسسه

آزمایش های ماهانه

۹۹هزارتومان

آزمایش های فصلی

۱۹۹ هزار تومان

آزمایش های سالانه

۵۹۹ هزارتومان

دستیابی به مراقبت های بهداشتی بهتر هر بیمار در هر زمان

تکنولوژی

ارتباط خوب

۹۰%

سازمانی و روحانی

۸۰%

دانش پزشکی

۹۵%

خدمات مشتری

۸۷%
بیمه ها وسازمان ها

بیمه ها وسازمان های طرف قرارداد

طرف قرارداد با تعداد زیادی از بیمه ها و ارگان ها

پزشکان با تجربه درهر تخصصی

پزشکان کلینیک امیرالمومنین تقریبا همه تخصص ها را پوشش می دهند.

طرح های توسعه:

.....
.

ساخت کلینیک جراحی

image
...
معلم

” کلینیک زیبایی”

...
دندانپزشک

“پوست ومو ”